To main content

Sommerjobb 2024 - Batteriteknologi

Sommerjobb 2024 - Batteriteknologi

Avdeling for Bærekraftig Energiteknologi i SINTEF Industri tilbyr 3-5 sommerstudenter knyttet opp mot batteriteknologi. Vi har pågående forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor litium-ion, natrium-ion og sink-luft batterier, og jobber både eksperimentelt med fysisk og elektrokjemisk evaluering av batterimaterialer, -komponenter og -celler, og med multiskala modellering på alt fra materialer til produksjonsprosess og bærekraft.

Arbeidet vil være knyttet til et eller flere av disse fagområdene, hvor den konkrete oppgaven vil defineres i samarbeid mellom studentene og avdelingens forskere.  

For eksperimentelt arbeid med litium- og/eller natrium-ion ønskes primært kandidater som vil fortsette på en masteroppgave.

 

Arbeidssted: Trondheim

Varighet: 4-8 uker

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonalt og internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekter av markeds- og fagområder.

See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.