To main content

Sommerjobb 2024 - Etablering av database for forsøksdata

Sommerjobb 2024 - Etablering av database for forsøksdata

Bakgrunn

Borevæsker benyttes under boring av brønner (olje& gass, geotermi og CO2) primært for transport av borekaks til overflaten og for kontroll av riktig brønntrykk. De har imidlertid også mange andre funksjonskrav og er derfor komplekse fluider med mange komponenter.

I SINTEF Industri, faglag Boring&Brønn, har vi etablert et strømningslaboratorium for testing av borevæsker mht egenskaper som er relevante under boring. Vi har også et laboratorium for karakterisering av de reologiske egenskapene til disse borevæskene. Gjennom en serie prosjekter har vi generert eksperimentelle data fra disse laboratoriene.

For å kunne utnytte disse dataene, som i dag er lagret i tekstfiler, skal det utvikles en databasestruktur for effektiv lagring, henting, sammenstilling og bearbeiding av disse dataene.

Oppgaven består i å

  • Sette seg inn i de sentrale problemstillingene innenfor testing av borevæsker 
  • Designe en databasestruktur basert på en gitt funksjonsspesifikasjon
  • Implementering og testing av databasen
  • Overføring av historiske data til databasen

Denne sommerjobben vil innebære å sette seg inn i og bidra til å utvikle et nytt og effektiv verktøy for datanalyse og modellering (hybrid modellering, kombinasjon av fysikk og maskinlæring). Det vil være et godt utgangspunkt for å videreføre arbeidet som en prosjekt- eller master-oppgave innenfor emnet brønnintegritet/brønnmaterialer.

Forutsetninger 

  • Interesse for og erfaring med programmering og databaseutvikling
  • Interesse for å lære, sammen med forskere, å løse viktige problemstillinger innen testing og karakterisering av borevæsker
  • Kjennskap eller evne til å analysere eksperimentelle data
  • Student innen data, fysikk, kjemi, petroleum, produktutvikling og produksjon

Sommerjobb Industri

Arbeidssted: Trondheim

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.