To main content

Sommerjobb 2024 - Hybrid modellering/maskinlæring - tolking av datasett fra brønnboring

Sommerjobb 2024 - Hybrid modellering/maskinlæring - tolking av datasett fra brønnboring

Bakgrunn

Under boring av brønner, både for petroleumsforekomster og jordvarme, er sikkerhet og styring av brønnbane sentralt. Særlig for petroleumsbrønner er kontroll og styring av lokalt trykk ved borekronen viktig, både for å unngå ukontrollert innstrømming av reservorfluid (gass, olje, vann) og for å unngå at formasjonen rundt brønnen kollapser eller sprekker. Dette krever at man både kan beregne og, ved hjelp av prosessignaler fra sensorer installert på brønnboreutstyret, overvåke tilstanden i brønnen.

For konvensjonelt boreutstyr er mulighet for plassering av sensorer langs borestrengen og hastighet i signaloverføring begrenset. En ny standard, "along-string-measurement" (ASM), med distribuerte sensorer langs borestrengen, er nå på vei inn. Dette gjør det mulig å tolke tilstanden i brønnbanen i sanntid.

Sanntids tolking av sensordata krever raske algoritmer, der både maskinlæring og fysikkbaserte beregningsmodeller kombineres. Faglag Boring&brønn har flere prosjekter der algoritmer for slik "hybrid modellering" skal utvikles, og der ytelsen for alternative framgangsmåter skal undersøkes.

I denne sommerjobben skal ytelsen av utvalgte algoritmer for hybrid modellering undersøkes med utgangspunkt i utvalgte datasett fra ASM-instrumentert boring.

Oppgaven består i

  • Å sette seg inn i problemstillingen for de pågående prosjektene.
  • Å utføre testing av utvalgte algoritmer.
  • Å vurdere ytelsen av utvalgte algoritmer og foreslå justeringer for å gjøre algoritmene mer robust og nøyaktige.

Denne sommerjobben vil innebære å sette seg inn i relativt mye nytt materiale, og det er derfor naturlig å se den som oppstarten til prosjekt- og master-oppgave innen samme emne.

Forutsetninger

  • Interesse for sensorteknologi og maskinlæring.
  • Interesse for å lære, sammen med forskere, og løse viktige problemstillinger for automatisert boreteknologi.
  • Kjennskap eller evne til å sette seg inn i og programmere Python-baserte algoritmer.
  • Student innen data science, dataingeniør, kybernetikk, anvendt matematikk, fysikk eller petroleum.

Sommerjobb Industri

Arbeidssted: Bergen

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Bergen

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.