To main content

Sommerjobb 2024 - Metallprosessering

Sommerjobb 2024 - Metallprosessering

Metaller og metallprosessering benyttes ved framstilling av en hel rekke komponenter. Det stilles nå strengere og strengere krav til miljøvennlig prosessering og mer bruk av resirkulerte metaller. Dette stiller nye krav til tilvirkningsprosesser som støping, forming og additiv tilvirkning. Dagens prosesser er finjusterte med hensyn til produksjonstakt og kostnadseffektiv framstilling. Når andelen resirkulerte materialer økes i produktene er det behov for å justere prosessene slik at de blir mer robuste i forhold til valg av inngangsmaterialer. 

Vi jobber i dag med forskningsprosjekter både innenfor støping, forming og additiv tilvirkning hvor vi ser på effekter av økt bruk av resirkulerte inngangsmaterialer i dagens produksjonsprosesser og hvordan disse kan utvikles til å bli mer robuste.  

Har du lyst til å være med på denne spennende utviklingen? 

Vi har oppgaver som passer for studenter med bakgrunn i materialteknologi fra både 3. og 4. årskull. Dere vil kunne få både lab.oppgaver og oppgaver innen materialmodellering, prosessmodellering eller digitalisering avhengig av interesse og behov i prosjektene. Oppgavene vil være definert til problemstillinger i løpende prosjekter og med god støtte fra SINTEF forskere. 

Sommerjobb Industri

Arbeidsted vil være Trondheim eller Oslo.  

Kontaktperson Morten Onsøien (Trondheim) og Kjerstin Ellingsen (Oslo)

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim, Oslo

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.