To main content

Sommerjobb 2024 - Metallproduksjon og resirkulering

Sommerjobb 2024 - Metallproduksjon og resirkulering

Metaller er en viktig del av det grønne skiftet. Vi jobber med teknologiske løsninger for å omstille metallindustrien til å bli karbonnøytral og energieffektiv sammen med nasjonale og internasjonale kunder og samarbeidspartnere. Vi har fokus på både pyrometallurgiske prosesser (silisium, ferrolegeringer, stål) og elektrolyseprosesser (aluminium, nikkel, kobber, kobolt, sink og sjeldne jordartsmetaller med mer).  Vi jobber med både råmaterialer, elektroder og foringer til de ulike prosessene.  

Resirkulering og gjenvinning av verdifulle metaller fra flere ulike kilder er et annet viktig område vi jobber med, eks sjeldne jordartsmetaller (REE), Co og Li, metaller som er viktig for blant annet batterier og for produksjon av fornybar energi. Det er behov for radikalt nye løsninger som vil kreve en stor forsknings- og utviklingsinnsats de kommende årene, ikke minst understreket av nylige rapporter fra IEA og FNs klimapanel. Vil du være del av løsningen for det grønne skiftet? 

Vi har oppgaver som passer for studenter med bakgrunn i materialteknologi, prosesskjemi og elektrokjemi fra både 3. og 4. årskull. Dere vil kunne få både lab.oppgaver og mer teoretiske oppgaver avhengig av interesse. Oppgavene vil være definert til problemstillinger i løpende prosjekter og med god støtte fra SINTEF forskere.

Sommerjobb Industri

Arbeidsted vil være Trondheim

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er et av seks institutt som utgjør SINTEF med over 500 medarbeidere, er vi det største instituttet. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri.

Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratorier som fundament, utvikler vi - i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere - teknologi og tverrfaglige løsninger med stor påvirkning på samfunnet innen et bredt spekter av markeds- og fagområder, for eksempel: Sirkulær økonomi, batterier, hydrogen, CCS, materialvitenskap og -teknologi, nanoteknologi, nanomedisin, sol, vind, bioteknologi, metallproduksjon, prosessteknologi, lavutslippsproduksjon av olje og gass og industriell økonomi og optimering. 

See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.