To main content

Ingeniør/senioringeniør innen metallproduksjon

Ingeniør/senioringeniør innen metallproduksjon

Vil du bidra til smarte løsninger for fremtidige metallprosesser?

Metaller er en viktig del av det grønne skiftet. Vi jobber med teknologiske løsninger for å omstille metallindustrien til å bli karbonnøytral og energieffektiv sammen med nasjonale og internasjonale kunder og samarbeidspartnere.

 

Forskningsgruppen Prosessmetallurgi og råmateriale er en del av avdelingen Metallproduksjon og prosessering ved SINTEF Industri. Gruppen består i dag av 24 personer og jobber tett sammen med andre grupper i SINTEF. Vårt hovedfokus er produksjon av silisium, ferrolegeringer og stål. Her bidrar vi til å utvikle nye "grønne" prosesser og bærekraftige råmaterialer gjennom grunnleggende forskning samt ved anvendt forskning frem til industrialisering. Mye av oppdragsforskningen gjøres i samarbeid med norsk metallurgisk prosessindustri med vekt på teknologiutvikling for energieffektive prosesser, reduserte klimagassutslipp, bruk av nye materialer og resirkulering. Vi har betydelig samarbeid med partnere internasjonalt, både gjennom internasjonal industri og EU-prosjekter, og har lokalt et tett samarbeid med NTNU.

 

Grunnet økende oppdragsmengde søker vi nå etter en engasjert og selvstendig ingeniør/senioringeniør med M.Sc. eller B.Sc. grad innen områdene materialteknologi eller metallurgi. Vi drifter internasjonalt anerkjente laboratorier med muligheter for forsøkskjøring som spenner fra labskala til pilotskala. Vi søker derfor etter en ressursperson som har interesse for høytemperaturprosesser og som gjerne har eksperimentell erfaring og/eller relevant industrierfaring. Du må være interessert i eksperimentelt arbeid og utvikling av utstyr. Arbeidet gir mulighet for både praktiske og teoretiske oppgaver. Oppgavene er varierte og krever interesse for praktisk arbeid samt evner til å tenke kreativt og analytisk. Stillingen vil gi deg mulighet til å arbeide i et miljø med motiverende og dyktige ingeniører og forskere og medfører store muligheter for personlig utvikling.

 

Arbeidsoppgavene vil omfatte følgende:

 • Kjøring av høytemperaturforsøk
 • Planlegging av forsøk i samarbeid med forskere
 • Rapportering og evaluering av resultater
 • Utvikling og bygging av avansert laboratorieutstyr
 • Laboratoriedrift, utstyrsvedlikehold og HMS

 

Vi søker etter personer som har følgende bakgrunn og personlige egenskaper:

 • M.Sc., B.Sc innen materialteknologi, metallurgi eller tilsvarende kompetanse
 • Erfaring fra industri er en fordel
 • Selvstendig, fleksibel og lærevillig
 • Nøyaktig, strukturert og ryddig
 • Gode samarbeidsevner
 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne
 • Gode analytiske evner
 • Stor kapasitet og trives med å holde tak i flere initiativer samtidig
 • God framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling
 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, faglig og sosialt
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Mulighet til å bidra til det grønne skiftet
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjons-, forsikrings og velferdsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

 

Det er forventet at du i stor grad er selvdrevet samtidig som det arbeides for å realisere SINTEF sin visjon om teknologi for et bedre samfunn som et lag.

Du må kjenne deg igjen i SINTEFs grunnverdier: ærlighet, raushet, mot og samhold.

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater. Vi er fleksible med hensyn på oppstartstidspunkt, men snarlig tiltredelse er fordelaktig.

 

 

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

See all vacant positions

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.