To main content

Sommerforsker i Digital, 2023

Sommerforsker i Digital, 2023

Vil du forske med de beste neste sommer? 

SINTEFs visjon er "Teknologi for et bedre samfunn".  Sammen med våre oppdragsgivere utvikler vi kunnskap og løsninger som bidrar til økt, bærekraftig verdiskaping, eller som bidrar til bedre ressursutnyttelse og helt nye inntektsmuligheter. 

For å virkelig lykkes med "digitalisering" av næringsliv og samfunn kreves dyp fagkunnskap innen områder som modellering, simulering, optimering og programmering. Vi bruker vår ekspertise i kombinasjon med god næringsforståelse og det fremste fra teknisk forskning for å øke norske næringers konkurransekraft. Vi jobber også med mange internasjonale selskaper. 

I SINTEF blir du en del av landets fremste anvendte forskningsmiljø og får være med å utvikle fremtidens teknologi. Sammen med norske virksomheter bidrar vi til å bygge morgendagens Norge. Du får tidlig erfaring i prosjektledelse, kundekontakt og internasjonalt samarbeid. Du vil kunne jobbe med et vidt spekter av norske og internasjonale kunder, alt fra små startups til Norges og verdens største selskaper. 

Vi tilbyr spennende sommerjobber i Oslo og Trondheim for dyktige studenter (fortrinnsvis fra 3. og 4. årskurs) med interesse for matematikk, numeriske metoder, programmering, optimering, robotikk, maskinsyn, bildeanalyse eller kunstig intelligens. Dersom du nærmer deg avslutning av studiene vil vi også kunne samarbeide om masteroppgave, og på sikt kunne tilby fast ansettelse eller PhD/PostDoc-stipend tilknyttet våre prosjekter. 

Arbeidsoppgavene vil bli definert i løpet av våren 2023, basert på din bakgrunn og vårt behov. Du vil bli integrert i pågående forskningsprosjekter og vil få en fadder som følger deg opp litt ekstra. Du vil også bli en del av en større gruppe sommerforskere i SINTEF Digital med sosiale arrangement gjennom sommeren. For mer informasjon, kan du se på videoen om sommerprosjektet vårt fra 2022. 

SINTEF Sommerstudent Asta Rustad - YouTube

Det er mulig å søke innen ni forskjellige forskningsgrupper i SINTEF Digital:  

Søknad må inneholde CV, karakterutskrift og hvilken gruppe du helst vil jobbe i. 

Apply for position

Unit

SINTEF Digital

Work place

Trondheim, Oslo

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Digital driver forskning og innovasjon innenfor digitale teknologier, teknologiorienterte samfunnsfag og helse. Vår flerfaglige kunnskapsbase benyttes på tvers av alle bransjer, og hjelper våre kunder med å utnytte og møte mulighetene som skapes av digitalisering og digital transformasjon.     
See all summer jobs

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.