To main content

Forsker/Seniorforsker innen prosessdesign, teknoøkonomi og industriell økonomi

Forsker/Seniorforsker innen prosessdesign, teknoøkonomi og industriell økonomi

Har du lyst til å utvikle løsninger for en grønn og fremtidsrettet prosessindustri? Den beste måten å forutsi fremtiden på er å skape den!

SINTEF samarbeider tett med norsk industri om å skape løsninger som realiserer fremtidens bærekraftige produksjon. Det er stor etterspørsel etter vår kunnskap og vi trenger flere kloke hoder til å jobbe med våre oppdrag.

Utviklingen i samfunnet krever mer enn noen gang at vi forsker både riktig og effektivt. Bærekraftbegrepet har tre bærebjelker; «people», «planet» og «profit». Det vi skal gjøre må altså være bra for samfunnet, miljøet og det må kunne bli lønnsomt. SINTEF Tel-Tek har i mange år jobbet med tekno-økonomi som verktøy for både lønnsomhetsanalyser av teknologier og prosesser, miljøvurderinger samt viktig forskningsstøtte. Behovet er stort, og vi trenger derfor å bli flere.     

I denne stillingen behøver vi deg med fagkompetanse innen eksempelvis engineering, prosessteknologi eller materialer - og gjerne med industrierfaring. Vi jobber ofte i en tidligfase av prosjektene, der du kan være med å utvikle prosessene og få innblikk i mange spennende forskningsideer. Vi håper du vil bli med oss og videreutvikle dette viktige fagområdet, og du vil også kunne få ta prosjektleder-rolle i prosjekter.

Erfaring og interesse innen livsløpsanalyser (LCA) og livssykluskostnader (LCC) kan eksempelvis være en interessant kompetanse i en slik stilling.

Du vil få mulighet til å arbeide og utvikle deg i et miljø sammen med alle SINTEFs engasjerte og dyktige forskere. I stillingen vil du også få mulighet til å samarbeide med industribedrifter i inn- og utland. Det vil være mulighet til å jobbe på tvers innen ulike fagfelt avhengig av ønske og kompetanse.

Kompetanse og personlige egenskaper vi søker:

 • Høyere utdanning (Siv.ing./Master/Ph.d.) innen Kjemiteknikk, Maskin, Industriell økonomi eller lignende.
 • Evne til å sette seg inn i nye teknologier og tekniske løsninger og prosesser.
 • God gjennomføringsevne, resultatorientert og har en tydelig og direkte kommunikasjonsform.
 • God framstillingsevne på engelsk og norsk.
 • Stor kapasitet og må trives med å holde tak i flere initiativ samtidig.
 • Selvdrevet, samtidig som du inngår og fungerer i team for å realisere SINTEF sin visjon om teknologi for et bedre samfunn.

Det er også en fordel om du har noe av dette:

 • Iderik - evne til å omsette industriens behov til løsninger gjennom prosjektledelse og -arbeid
 • Kunnskap og erfaring med bruk av verktøy for prosess-simuleringer og/eller kjennskap til økonomisk modellering av industrielle prosesser (eksempler kan være Aspen Plus, Aspen HYSYS, CFD-simuleringer)
 • Forskerkompetanse innen relevante fagområder
 • Dokumenterte faglige- og prosjektutviklingsferdigheter gjennom utarbeidelse av prosjektsøknader og prosjektledelse
 • Erfaring fra prosessindustri eller annen industri og gjerne erfaring med laboratorie- og feltarbeid
 • Faglig nettverk innenfor norsk prosessindustri

Du må kjenne deg igjen i SINTEFs verdier: ærlighet, raushet, mot og samhold.

Vi tilbyr:

 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø som er i vekst og utvikling
 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, faglig og sosialt i en attraktiv del av Norge mht til klima, oppvekstsvilkår, natur og boligpriser
 • Store muligheter til faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvarlighet og initiativ settes høyt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Forskere i avdelingen har mulighet til å utvikle sine ferdigheter på mange områder. I tillegg til faglig utvikling og publisering, omfatter forskerarbeidet prosjektledelse, prosjektutvikling og formidling samt nettverksbygging i industri og akademia i Norge og internasjonalt. Lagarbeid er viktig siden prosjektene ofte krever innsats fra flere spesialister.

Om avdelingen og gruppa:

Forskningsgruppen SINTEF Tel-Tek i er en del av avdelingen Prosessteknologi ved SINTEF Industri.  Vi utfører primært oppdragsforskning for norsk og europeiskindustri med vekt på teknologiutvikling for energieffektive prosesser, reduserte klimagassutslipp, bruk av nye materialer og bærekraftig produksjon. CCS og prosess-simuleringer koblet med både kostnadsestimering og digitalisering er noen av avdelingens strategiske satsningsområder. Gruppen består i dag av nær 20 personer og jobber tett sammen med mange andre forskningsgrupper i SINTEF.

Vi er lokalisert i Forskningsparken til Herøya Industripark i nye og flotte lokaler, og har nærhet til industri som satser stort på det grønne skiftet. Vi har et tett samarbeid med prosessindustrien i mange av våre prosjekter.

Vi ønsker så snart som mulig å høre fra aktuelle kandidater. Vi er fleksible med hensyn på oppstartstidspunkt. Søknadsfrist: 17.08.2022

Apply for position

Unit

SINTEF Industry

Work place

Porsgrunn

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

See all vacant positions

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.