To main content

Forskningsleder | Digital transformasjon i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

Forskningsleder | Digital transformasjon i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen

Vi søker forskningsleder med erfaring fra digital omstilling

SINTEF Community søker en leder for vår  forskningsgruppe som skal jobbe med digitalisering i byggebransjen. Vi søker en leder med digital kompetanse, gjerne med erfaring fra BAE-næringen. Vi vil også vurdere søkere med erfaring fra andre bransjer enn BAE. 

Den digitale transformasjonen har nådd byggebransjen for fullt, og vi er involvert i flere forskningsprosjekter hvor digitalisering og bruk av ny teknologi står sentralt. Gruppen skal jobbe med ulike faglige tema innenfor hele verdikjeden til byggenæringen, fra planlegging, prosjektering og bygging, til forvaltning, drift og vedlikehold, til rivning og gjenbruk. Felles for alle som jobber i denne gruppen er at vi jobber med anvendelse av digital teknologi inn i våre prosjekter. Gruppen består av personer med spesialistkompetanse fra tradisjonell BAE, men også personer med mere generisk IKT-kompetanse. Gruppen har et mål om å jobbe tettere med start-up/ scale-up bedrifter som kommer fra IKT sektoren, og som utvikler digitale produkter til byggebransjen. 

Eksempler på forskningsområder som gruppen skal jobbe med

 • Digitale tvillinger
 • Sensorteknologi og innsamling av måledata
 • Smarte styringssystemer rettet mot drift av bygg
 • VVS og inneklima
 • Dataanalyser; simulering, building control, semantic data, beslutningsstøtte verktøy, building performance simulation
 • Optimalisere prosesser ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring
 • AR/VR teknologi for BAE
 • Bruk av droner
 • Parametrisk / generativ design
 • Additiv tilvirkning

Du vil ha ansvaret for den nære og daglige ledelsen, samt operasjonell drift. Som leder skal du bidra til å skape et godt arbeidsmiljø og være ansvarlig for faglig utvikling av gruppens samlede ressurser. Du vil ha et spesielt ansvar for å koordinere forskningsgruppens arbeid med markedsføring, salg og gjennomføring av prosjekter. God kundekontakt er viktig og det forventes at du i dette arbeidet tar initiativ til tverrfaglig samarbeid både med eksterne partnere og internt i SINTEF. Stillingen innehar noe egen forskningsaktivitet og prosjektlederansvar. 

For oss er det viktig at du har

 • Erfaring fra forskningsmiljø, rådgivning, entreprenør eller produksjonsbedrift 
 • Høyere utdanning på master- eller Ph.D.-nivå 
 • Evne til å lede og utvikle forskningsgruppen 
 • Erfaring fra forskningsprosjekter er en fordel 
 • Du uttrykker deg godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk 

Gruppen er en del av avdeling Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner. Din arbeidsdag i SINTEF vil bli variert, med frihet til å utforme din og gruppens hverdag. Du vil bli en sentral del av et sterkt fagmiljø, og du blir også en del av det store lederlaget i SINTEF Community.

SINTEF gir sine medarbeidere

 • et godt, dynamisk og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og god ledelse
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke
 • unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø hvor 60% av forskerne har doktorgrad
 • meget gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser
   

 

Apply for position

Unit

SINTEF Community

Work place

Trondheim

Application due

Apply for position

Questions regarding the position

SINTEF Byggforsk er et forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg, infrastruktur og mobilitet. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innenfor fagområder som arkitektur, bygg, vann, samferdsel og samfunnsøkonomi. Vi utvikler fremtidens løsninger for et bærekraftig samfunn.
See all vacant positions

 

 

About SINTEF

SINTEF is one of Europe’s largest research institutes, offering specialist multidisciplinary expertise in the fields of technology and the natural and social sciences. SINTEF is an independent foundation that since 1950 has generated innovation by means of research and development projects for the private and public sectors both in Norway and overseas.

SINTEF has 2,100 employees from 80 countries and an annual turnover of more than NOK three billion. SINTEF invests any profits into further research and innovation. 

Our vision: Technology for a better society.

Read more about SINTEF here.