To main content

NS 9415 - Strømprosjekt - Fastsettelse av ekstremstrøm - 2018:01257 A

NS 9415 - Strømprosjekt - Fastsettelse av ekstremstrøm - 2018:01257 A

Category
Report/thesis
Abstract
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har igangsatt et prosjekt med formål å identifisere lange måleserier for strøm, analysere disse og foreslå nye omregningsfaktorer eller andre metoder for fastsetting av dimensjonerende strøm. Prosjektet er organisert som et samarbeid mellom Multiconsult, Aquastructures, Åkerblå, SinkabergHansen og SINTEF Ocean. Den foreliggende rapporten er en felles oppsummerende sluttrapport fra prosjektet. Rapporten presenterer resultatene og diskuterer effekten av - månedsmaksima og omregningsfaktorer for 10 og 50 års ekstremverdier - forskjellige midlingsteknikker (burst mode, spread mode) - nødvendig lengde på måleserien for pålitelig ekstremverdianalyse
Client
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond / 901506
Language
Norwegian
Author(s)
Affiliation
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
Year
2018
Place
Trondheim, Norge
Publisher
SINTEF Ocean AS
ISBN
978-82-14-06810-8