To main content

Rapport fra Laboratorieutvalget 2012/2013. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Rapport fra Laboratorieutvalget 2012/2013. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Category
Report/thesis
Language
Norwegian
Author(s)
 • Echtermeyer Andreas
 • Emdal Arnfinn
 • Grønli Morten
 • Hakvåg Jan Terje
 • Jacobsen Terje
 • Nordal Steinar
 • Sangesland Sigbjørn
 • Simonsen Anne Karoline
 • Steen Sverre
 • Sørby Knut
Affiliation
 • Norwegian University of Science and Technology
 • Norwegian University of Science and Technology
 • Norwegian University of Science and Technology
 • SINTEF Building and Infrastructure / Bygninger og installasjoner
 • Norwegian University of Science and Technology
 • Norwegian University of Science and Technology
 • Norwegian University of Science and Technology
Year
2013
Place
Trondheim
Publisher
NTNU