To main content

Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847

Automatisk singulering og kvalitets­sortering i produksjonslinje for hel laks - Sluttrapport FHF-prosjekt 900847

Category
Report
Abstract
Prosjektet startet i 2013 med målsettingen; å utvikle konsept for automatisk singulering, orientering og sortering av hel laks basert på ytre kvalitetsparametere. Konseptene som utvikles i dette prosjektet skal sannsynliggjøre at arbeidsoppgavene kan automatiseres i industriell skala. Prosjektet, med partnerne Nova Sea, Avanti Engineering, Marine Harvest, SeaSide og SINTEF Fiskeri og havbruk, ble finansiert av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond. Å automatisere tunge og krevende arbeidsoppgaver som utføres i et høyt tempo vil bidra til; • Redusert arbeidsbelastning for operatører. • Redusert risiko for uønsket kontaminering. • Redusert arbeidskost. • Mer ensartet kundetilpasset kvalitetssortering. • Bedre dokumentasjon. Prosjektet har utviklet konseptløsninger som i stor grad er basert på avansert maskinsyn. Dette videreføres i et Innovasjon Norge-prosjekt med partnerne Avanti Engineering, SeaSide og Nova Sea med mål om å installere en fullskala linje i 2016 hos Nova Sea
Client
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 900847
Language
Norwegian
Year
2016
Publisher
SINTEF Fiskeri og Havbruk
ISBN
978-82-14-06085-0