To main content

Implementering av lokaliseringstjeneste i Trondheim kommunes helse- og omsorgstilbud til personer med kognitiv svikt

Abstract

Trondheim kommune har i forbindelse med sin satsning på velferdsteknologi jobbet aktivt med å implementere en lokaliseringstjeneste for personer med kognitiv svikt. Denne rapporten er resultatet fra en kvalitativ undersøkelse utført blant de involverte i utviklingen og driften av tjenesten. Vi har intervjuet i alt 16 personer blant ledere, ansatte, rådgivere og brukere i perioden juni 2015 til september 2016. Vi har også hatt tilgang til dokumentasjon og utredninger gjort av Trondheim kommune i forhold til antatte gevinster og kostnader knyttet til tjenesten. Studien er gjort basert på casestudie-metoden.
Rapporten prøver å dokumentere episoder og synspunkter blant våre informanter. Vi har prøvd å beskrive implementeringsprosessen så detaljert som mulig slik at Trondheim kommune og andre kommuner kan bruke rapporten som underlag for gevinstrealiseringsplaner og investeringer i tjeneste og teknologi. Rapporten kan være nyttig for alle som jobber med velferdsteknologitjenester i kommuner, men også leverandører av varslings- og lokaliseringsteknologi.
Oppdragsgiver: Trondheim kommune
Read publication

Category

Report

Client

  • SINTEF AS / 102011234

Language

English

Author(s)

  • Babak A. Farshchian
  • Yngve Dahl

Affiliation

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

Year

2016

Publisher

SINTEF

Issue

A27866

ISBN

9788214061376

View this publication at Cristin