To main content

Oil Spill R&D

Ved utilsiktede oljeutslipp er det behov for rask og korrekt respons for å redusere de miljømessige konsekvensene. Forskning og god forståelse innen en oljes oppførsel og egenskaper på sjøen er essensielt for god beredskap og igangsettelse av de rette til-takene.

SINTEF har mer enn 20 års erfaring med laboratorium- og meso-skala-studier av olje i spesialtilpassede fasiliteter, samt feltforsøk i samarbeid med myndigheter og prøve-taking ved større og mindre oljeutslipp. Vi utvikler og benytter numeriske modeller for å beskrive effekter og risikoer tilknyttet operasjonelle og utilsiktede utslipp til marint miljø.

Disse aktivitetene knyttet til utslipp av olje i havmiljøet utføres ved SINTEF:

  • Forvitringsstudium
  • Oljesølidendifikasjon
  • Beredskapstiltak
  • Oljeutslipp i Arktis og havområder med isdekke
  • Effekter og risiko av oljesøl
  • Miljøovervåkning og modellering
  • OSCAR (Oil Spill Contingency And Response)
  • DREAM (Dose-related Risk and Effects Assessment Model)
  • SINTEF OWM (Oil Weathering Model)
  • Utblåsninger

Last ned faktaark - F&U innen oljevern hos SINTEF - Oljevernberedskap for fremtiden