To main content

Digital Tvilling

Digital Tvilling (DT) er definert som en virtuell representasjon av en fysisk virkelighet gjort mulig gjennom data og simulatorer for sanntidsberegninger, optimisering, overvåking, kontroll og forbedret beslutningsstøtte.