To main content

Hans Yngvar Torvatn

Research Manager

Hans Yngvar Torvatn

Research Manager

Hans Yngvar Torvatn
Phone: 920 24 643
Email:
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1818134/

This report is intended as a practical introduction guide to help organisations with the process of trying extended reality- technologies by introducing the technologies, giving examples of what these technologies can be used for and providing two tools for managing XR initiatives in organisations...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1816372/

Rapporten gir en kortfattet oppsummering av hva kompetansemeglingsfunksjonen er, hvilke teoretiske underlag som har påvirket ordningen, hvordan ordningen har fungert og fungerer i FORREGION-programmet, og hvordan den kan utvikles. Fra en ordning med røtter i tradisjonell technology push tenking har...

Year 2020
Type Report