Til hovedinnhold

Saging av silisiumwafere

Saging av silisiumwafere

Silisium som skal benyttes i solceller kuttes i ~ 140µm tynne wafere ved hjelp av multiwiresager. Dette er et kritisk skritt i solcelleproduksjonen, der materialtapet er opp mot 50%. Feil på wafere kan også føre til brekkasje under celleprosesseringene.

Forbedringer i sageprosessen har derfor potensielt stor betydning for konkuranseevnen til solenergi i markedet, sammenlignet med andre energikilder. SINTEF har arbeidet med slurryaktører (Metallkraft, Saint-Gobain) og waferprodusenter (REC og NorSun) med saging.

SINTEF har en fullskala multiwiresag og støttende laboratorieutstyr.

Vi tilbyr kompetanse innen:

  • Multiwiresaging av silisium med slurry
  • Multiwiresaging av silisium med diamanttråd
  • Wafer overflateanalyse
  • Wafermikroskopi (infinite focus)
  • Tribologiske tester av abrasjon
  • Brekkasjetesting
  • Pulveranalyse (for slurry)

 

 

Seniorforsker
+47 926 09 241