Til hovedinnhold

Integrerte energisystemer

Integrerte energisystemer

I overgangen til fremtidens bærekraftige energiforsyning er det viktig å se på samspillet mellom ulike energibærere som elektrisitet, varme, biodrivstoff, naturgass og hydrogen. Et integrert energisystem som utnytter samspillet mellom slike energibærere er fleksibelt, kostnadseffektivt og pålitelig.  SINTEF Energi har ledende fagmiljø på dette temaet.

Skal klimamålene nås må vi få til en overgang til bruk av utslippsfrie energibærere som strøm, varme, og hydrogen. De utslippsfrie energibærerene må også produseres uten utslipp gjennom løsninger som vind/sol, bio/avfall, og bruk av karbonhåndtering.

Vi må unngå sløsing med energi. Produksjon av fornybar strøm og elektrifisering av energiforbruket blir framhevet som en viktig strategi i dette. Det vil imidlertid kreve meget store investeringer i kraftsystemet, både i produksjon og i kraftnettet, dersom mesteparten av energiforbruket skulle blitt elektrifisert. For å dempe de totale samfunnskostnadene i overgangen til fremtidens bærekraftige energiforsyning, er det derfor viktig å se på samspillet mellom ulike energibærere som elektrisitet, varme, biodrivstoff, naturgass og hydrogen, og å bruke riktig energibærer til rett formål. Et integrert energisystem som utnytter samspillet mellom ulike energibærere vil være mer fleksibelt, kostnadseffektivt og pålitelig. 

SINTEF Energi har detaljkompetanse på de ulike sentrale energibærerne, og innenfor satsningsområdet på Integrerte Energisystemer jobber vi for å sammenstille denne kompetansen for å kunne gi kunnskapsbaserte råd om utformingen av det fremtidige norske energisystemet. Fra et faglig ståsted er det særlig det effektive samspillet mellom utslippsfrie energibærere som skal utvikles videre i denne strategiske satsingen, gjennom et tettere samarbeid mellom ulike fagmiljøer i SINTEF.

Relevante innlegg fra #SINTEFblogg:

Forskningsleder
934 06 340