Til hovedinnhold

Fjernvarme og fjernkjøling

Fjernvarme og fjernkjøling

Bruk av fjernvarme og fjernkjøling har fått ny aktualitet i lys av ”kraftkrisen”. I Norge planlegges og bygges det flere anlegg.

Bruk av vannbårne energisystemer muliggjør en fleksibel bruk av energi fordi flere energikilder kan benyttes. Dermed kan enten den billigste eller den mest hensiktsmessige kilden anvendes. Vi har kompetanse på varmelaster i bygninger, optimalisering av driftssentraler, tapsanalyser, dimensjonering og optimalisering av komponenter og systemer samt styrings- og reguleringssystemer samt -strategier.

968 76 651