Til hovedinnhold

Energiutnyttelse av avfall

Energiutnyttelse av avfall

Energiutnyttelse av avfall er den største bidragsyter til norsk fjernvarme, men mange tekniske og ikke-tekniske utfordringer gjenstår. Vi utfører grunnleggende og anvendt forskning innenfor termisk behandling av avfall med energiproduksjon. Vi har kunnskap innenfor brensel, termiske prosesser, utslipp/miljø, drift, energi, samt tekno-økonomiske og verdikjede aspekter.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Avansert karakterisering (analyse) av avfallsfraksjoner fysiske og kjemiske egenskaper
  • Termisk konvertering av brensler i ulike lab-skala reaktorer under ulike forhold sammen med avansert måleutstyr
  • Modelleringsstudier av ulike aspekter: askekjemi, design, utslipp
  • Målekampanje on-site
  • Utslippsreduksjoner
  • Optimalisering: drift, energi
  • Tekno-økonomiske studier
  • Askerelaterte utfordringer: korrosjon, slagging, beleggdannelse

Hvorfor velge SINTEF?

SINTEF forskere bruker sin grundige kunnskap bygget over mange år, samtidig avansert utstyr for å løse relevante industriutfordringer både langsiktig nye prosesser og kortsiktig driftsrelaterte utfordringer. Vi har oppdrag innen norsk og internasjonal industri, og forvaltning.

Les mer om kompetansen på #SINTEFblog:

Seniorforsker
454 34 084

Kontakt

Michaël Becidan

Seniorforsker
454 34 084
Navn
Michaël Becidan
Tittel
Seniorforsker
Telefon
454 34 084
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Liang Wang

Forsker
480 64 531
Navn
Liang Wang
Tittel
Forsker
Telefon
480 64 531
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Relevante prosjekt