Til hovedinnhold

Biovarme og -kraft

Biovarme og -kraft

SINTEF utfører grunnleggende og anvendt forskning innen konvertering av biomasse til varme og kraft, og tilbyr prosjektbasert forskning og utvikling for industrien innenfor hele biovarme og -kraft området.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • karakterisering av biomasse brensler
 • testing av biomasse brenselsegenskaper i termokjemiske prosesser for produksjon av varme og kraft
 • brenselsoppgradering
 • grunnleggende og anvendte laboratorieforsøk
 • teknologiutvikling
 • forskningsbidrag til produktutvikling
 • målekampanjer på bioenergianlegg
 • modellutvikling
 • modellering av bioenergianlegg
 • optimalisering av bioenergianlegg
 • energieffektivisering
 • utslippsminimering
 • tekno-økonomiske studier

Hvorfor velge SINTEF?

Vi har kompetanse og erfaring, gjennomføringsevne og kvalitet, laboratoriefasiliteter, modelleringsverktøy, nasjonalt og internasjonalt industri-, forsknings- og forvaltningsnettverk. 

Våre oppdrag er innen:

Norsk og internasjonal industri og forvaltning.

Sjefforsker
906 59 751

Kontakt

Øyvind Skreiberg

Sjefforsker
906 59 751
Navn
Øyvind Skreiberg
Tittel
Sjefforsker
Telefon
906 59 751
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Michaël Becidan

Seniorforsker
454 34 084
Navn
Michaël Becidan
Tittel
Seniorforsker
Telefon
454 34 084
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Relevante prosjekt