Til hovedinnhold

Biokarbon

Biokarbon

SINTEF utfører grunnleggende og anvendt forskning innen konvertering av biomasse til biokarbon (trekull), og tilbyr prosjektbasert forskning og utvikling for industrien innenfor dette temaet.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • karakterisering av biomasse for biokarbon produksjon
  • testing av biomasse egenskaper i karboniseringsprosesser
  • testing av biokarbon egenskaper i sluttbrukerprosesser
  • modellutvikling
  • modellering av karboniserings- og sluttbrukerprosesser
  • optimalisering av karboniseringsprosesser
  • energieffektivisering av karboniseringsprosesser
  • utslippsminimering i karboniserings- og sluttbrukerprosesser
  • tekno-økonomiske studier

Hvorfor velge SINTEF?

Vi har kompetanse og erfaring, gjennomføringsevne og kvalitet, laboratoriefasiliteter, modelleringsverktøy, nasjonalt og internasjonalt industri-, forsknings- og forvaltningsnettverk.

Våre oppdrag er innen norsk og internasjonal industri, både råstoffleverandører, teknologileverandører og sluttbrukere (f.eks. smelteverksindustrien og bioenergianlegg).

Sjefforsker
906 59 751

Kontakt

Øyvind Skreiberg

Sjefforsker
906 59 751
Navn
Øyvind Skreiberg
Tittel
Sjefforsker
Telefon
906 59 751
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Liang Wang

Forsker
480 64 531
Navn
Liang Wang
Tittel
Forsker
Telefon
480 64 531
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Relevante prosjekt