Til hovedinnhold

Simulering og overvåking av marine system

Simulering og overvåking av marine system

SINTEF har i nært samarbeid med industrien utviklet løsninger for simulering, overvåking og beslutningsstøtte for marin industri.

Våre løsninger benyttes innen mange typer marine operasjoner, slik som fiskeri, havbruk, offshore operasjoner, ankerhåndtering og seismikk.

  • Simulering av nettstrukturer, kabelstrukturer og fartøy i sjøgang.
  • Distribuert kosimulering av komplekse maritime system
  • Simulering for treningsformål.
  • Analyse av kollisjon mellom ulike marine system, slik som overtråling.

Nyttige lenker:

Seniorforsker
402 33 221