Til hovedinnhold

Sikkerhet og arbeidsmiljø

Sikkerhet og arbeidsmiljø

For å utnytte ressursene i havet bærekraftig og lønnsomt, må vi ivareta sikkerheten om bord.

Kunnskap om forhold som innebærer risiko for mannskap og utstyr er viktig i arbeidet med å utvikle ny fiskeriteknologi.

  • Analyser av ulykker og årsaksforhold
  • Sikkerhetsstyring og regulering
  • Organisasjon og sikkerhetskultur
  • HMS-undersøkelser
  • Fartøysikkerhet
  • Operasjonell sikkerhet
  • Risikovurderinger
  • Risikoreduserende tiltak

Nyttige lenker:

Seniorforsker
924 22 971