Til hovedinnhold

Ombordsystem, datainnsamling og dataanalyse

Ombordsystem, datainnsamling og dataanalyse

Digitalisering, stordata (“Big Data”), IoT (“Internet of things”) og “crowdsourcing” er sentrale begrep for fremtidens fiskerinæring. Basert på tilgjengelige og nye datakilder kan man øke forståelsen både av eget fartøy (energisparing, styrt vedlikehold, overvåking av redskap) og av ressursene man høster av (hvor og når man bør høste).
  • Automatisert innhenting av data fra fartøy (drift, miljø, hydroakustikk osv.)
  • Styring av fleksible og rigide system.
  • Beslutningsstøtte for drift av skip.
  • Analyse og sammenstilling av store datamengder
  • Beslutningsstøtte for drift og design av skip.
Seniorforsker
997 05 393

Prosjekter