Til hovedinnhold

Mennesket i havbruk

Mennesket i havbruk

Dyktige mennesker i alle ledd er en forutsetning for å lykkes med oppdrett. Sjøen er et krevende arbeidssted og i SINTEF er vi opptatt av å gjøre det sikrere for de som arbeider der. For det første er det viktig at utstyr, fartøy og anlegg utformes på en måte som reduserer sannsynligheten for både akutte skader og belastningsskader. For det andre er det behov for å utvikle løsninger som reduserer behovet for menneskelig nærvær under krevende forhold. Dette omfatter bedre overvåkningssystemer, fjernfôring og mer automatiserte operasjoner.
Forskningssjef
988 29 872

Områder og prosjekter