Til hovedinnhold

Lukkede oppdrettssystemer

Lukkede oppdrettssystemer

Lukkede og delvis lukkede oppdrettssystemer muliggjør kontroll av inntaks- og uttaksvann. Dette kan blant annet løse utfordringer med lus, resultere i bedre vannmiljø for fisken og muliggjøre utnyttelse av næringsstoffer. SINTEF bidrar til at dette skal lykkes, både på land og i nye flytende konstruksjoner.

Vi jobber for å oppnå sikre konstruksjoner og optimale forhold for fisken gjennom å utvikle flytende konstruksjoner som tar hensyn til sjøegenskaper, fortøyningskrefter og strukturell integritet. Nye driftsformer krever også nye løsninger for overvåkning, drift og gjennomføring av operasjoner.

Områder/Prosjekter

Forskningsleder
900 99 485

Metoder og infrastruktur