Til hovedinnhold

Instrumentering, digitalisering og beslutningsstøttesystemer

Instrumentering, digitalisering og beslutningsstøttesystemer

Bærekraftig, forutsigbar og lønnsom høsting og produksjon i havet krever gode beslutninger i alle ledd. I SINTEF har vi stor tro på verdien av å tilby beslutningstakere i alle ledd digitale verktøy for å "se det de ikke kan se", la dem forstå sammenhenger og muligheter for optimalisering, og for å vurdere fremtidige effekter av sine valg.

Vi har verdensledende kompetanse når det gjelder å erstatte menneskets øye – hjerne –
hånd med maskinsyn – datamaskin – manipulator. Avanserte sensorer i kombinasjon med lys og lyd utvider muligheten til å observere objekter både over og under vann. Ved bruk av stordata og effektiv maskinlæring, lærer de autonome systemene å sende styringssignaler til robotverktøyet som utfører arbeidsoppgavene raskt, nøyaktig og riktig.

Områder og prosjekter:

Metode og infrastruktur