Til hovedinnhold

Havbruksfartøy og operasjoner

Havbruksfartøy og operasjoner

SINTEF bidrar til utvikling av fartøyløsninger for å betjene dagens og morgendagens havbruksanlegg, både over og under vann.

Basert på kunnskap om næringens arbeidsoppgaver, medvirker instituttet til å frambringe konsepter enten det er konvensjonelle havbruksfartøy, servicefartøy, brønnbåter, spesialfartøy for taredyrking, eller autonome fartøy for å betjene fremtidens oppdrettskonsepter.

Områder og prosjekter

Forskningsleder
900 99 485

Metode og infrastruktur