Til hovedinnhold

Autonomi og undervannsrobotikk i havbruk

Autonomi og undervannsrobotikk i havbruk

Autonomi og automasjon er viktige verktøy i de fleste industrielle sektorer. Dette gjelder også havbruksnæringen hvor stadig flere av oppgavene tidligere utført av røkteren nå kan utføres av teknologiske systemer, slik som undervannsfarkoster, fordi de regnes som for risikable, for vanskelige eller upassende for mennesker.

SINTEF støtter opp under denne utviklingen gjennom forskning på metoder og teknikker for bruk av farkoster og robotikk i havbruksoperasjoner. SINTEF's kompetanse innen autonomi og undervannsrobotikk er i verdensklasse, og omfatter metoder for blant annet matematisk modellering og simulering, skalaforsøk i laboratorier og feltforsøk i fullskala.

Vårt tette samarbeid med NTNU AMOS innen disse fagfeltene, samt egne ROV/AUV, gjør oss unikt rustet til å håndtere de grunnleggende og industrielle problemstillingene rundt undervannsrobotikk og automasjon i havbruk.

Områder og prosjekter:

Forskningsleder
900 99 485

Metoder og infrastruktur