Til hovedinnhold

Autonome og ubemannede skip

Autonome og ubemannede skip

I SINTEF Ocean jobber vi sammen med industrien for å utvikle ny teknologi for autonome skip.

Instituttet har fem satsningsområder som kan bli avgjørende:

 • Utvikling av bedre metoder for tidlig design av autonome skipstransportsystem.
 • Etablering av internasjonale standarder for å øke innovasjonen innen digital og autonom shipping.
 • Videreutvikling av tjenester for autonome skip, som for eksempel navigasjon- og kommunikasjonssystemer.
 • Bruk av autonome transportsystemer for å forbedre miljø, logistikk og forretningsmodeller.
 • Utvikling og bruk av testområde i Trondheimsfjorden for demonstrasjon av teknologi og autonome transportsystemløsninger.

Innenfor autonome skip er SINTEF et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt. I tillegg til flere pågående prosjekter, har SINTEF ansvaret for driften av NFAS (Norsk Forum for Autonome Skip) og INAS (International Network for Autonomous Ships). SINTEF er også en viktig aktør i internasjonal standardisering gjennom ISO TC8, IEC TC80 og IMO (International Maritime Organization). Videre har SINTEF et omfattende internasjonalt samarbeid om utvikling av autonome skip, blant annet med EU, Sør-Korea og Singapore. 

Autonome skip er en del av et større transportsystem, og i SINTEF jobber vi derfor med et bredt spekter av temaer innenfor autonomi:

 • Transportsystem
 • Logistikkoptimering (inkludert flåteoptimering)
 • Kost- og nytteanalyser (inkludert tidligfase kostnadsanalyser og miljøpåvirkningsanalyser)
 • Analyse og design av fartøyskonsepter
 • Situasjonsforståelse
 • Infrastruktur (automatisering, digitalisering og instrumentering av havn, fjord og kyst)
 • Kommunikasjon (båt – båt, båt – land)
 • Sikkerhet
 • Standardisering
 • Modellering inkludert digitale tvillinger
 • Kontrollsenter
 • Bruk og utvikling av testområder for autonome skip
 • Energisystemer

 

 

Seniorforsker
+47 930 94 401