Til hovedinnhold

Drift og operasjon

Drift og operasjon

Gruppen leder FoU innen teknologier og metoder for sikker, effektiv og skånsom drift og operasjon av konstruksjoner og fartøy i havbruk.

Optimalisert drift og operasjon er en forutsetning for økt verdiskapning og styrket bærekraft i havbruksanlegg. SINTEF arbeider fram løsninger gjennom å forene nærings- og fagkunnskap innen marin- og akvakulturbiologi, med kompetanse innen produktutvikling/teknisk design, matematisk modellering/robotikk/kybernetikk, og instrumentering/sensor/måleteknologi.

  • Sensorikk og billedbehandling for biomassekontroll og utfôringsteknologi
  • Løsninger og metoder for å forebygge og behandle begroing og parasitter, med spesielt fokus på lakselus og AGD
  • Maritime havbruksoperasjoner og fartøy (brønnbåt og servicefartøy)
  • Teknologiske hjelpesystemer og automatisering av prosesser
  • Fiskevelferdsteknologi, herunder metode- og teknologiutvikling, uttesting og dokumentasjon
  • Lokalitets- og arealtilgang
  • Havbrukskybernetikk, herunder ROV, AUV, droner og undervannsteknologi
  • HMS og menneskelige faktorer i drift og operasjon, herunder fjerndrift
  • Overvåking, driftsdokumentasjon og produksjonskontroll
  • Innovasjonsfremmende aktiviteter gjennom standardiseringsprosesser, nettverksutvikling, klyngebygging og konferanser som TEKMAR og TEKSET
Forskningsleder