Til hovedinnhold
Norsk English

Helse

Avdeling Helse


Kontaktperson

Ekspertise

Hvem er avdeling for Helse

Vi forsker på mennesket, helsesystemene, tjenestene, aktørene og teknologiene for å oppnå bedre helse og livskvalitet i befolkningen og gode og effektive helse- og omsorgstjenester. Samhandling, helsefremming, organisering, digitalisering, gode pasientforløp og personspesifikk behandling og oppfølging er sentrale forskningstema. I tett samarbeid med tjenestene og industrien er vi en viktig aktør for å bygge norsk helseindustri.

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

Langt igjen til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Langt igjen til mål i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Mange pasienter får verken reell innflytelse over eget behandlingsopplegg eller informasjon om pakkeforløp, og noen opplever at de selv må koordinere de ulike tjenestene som er involvert. Det viser SINTEFs nye evalueringsstudie av pakkeforløp for...

Lyttende barn, brølende løver

Kan en ape, løve eller elefant hjelpe forskerne med å forstå hvilke barn som hører? I prosjektet "I Hear You" er dyrene i Afrika med på å utvikle en bærekraftig hørselstjeneste for skolebarn.

Ekspertiser

Arbeidshelse

Arbeidshelse

I SINTEF forsker vi på sammenhengen mellom ulike arbeidsmiljøfaktorer som har betydning for helse. Dette kan være hvordan fysisk arbeidsmiljøeksponering påvirker oss til psykososialt arbeidsmiljø og helsefremmende tiltak som kan øke trivsel og...

Design innen helseforskning

Avdeling Helse har en egen designgruppe med designere med kompetanse innen Tjenestedesign, Digital design og Produktdesign. Vår visjon er å designe for bedre helse og livskvalitet. Vårt mål er å skape verdifulle og bærekraftige løsninger som er...

Folkehelse

SINTEF utvikler helsefremmende og sykdomsforebyggende kunnskap, teknologi og tiltak, for å bidra til økt deltagelse i samfunnet, samt å redusere sosial ulikhet, fattigdom og utenforskap.

Fysiologi

Fysiologi er kunnskapen om hvordan kroppen fungerer og tilpasser seg ulike påkjenninger og belastninger. Denne kunnskapen benyttes i vår forskning innen arbeid og helse, ekstreme arbeidsmiljø og utviklingen av smarte og helsefremmende løsninger.

Global helse og teknologi

SINTEF forsker på levekår og helsetjenester — og funksjonshemmede og utsatte grupper i fattige land.

Helsetjenesteforskning

SINTEF studerer ulike betingelser for gode og effektive helse- og velferdstjenester på systemnivå, tjenestenivå og fra brukernes ståsted.

Innovasjon

SINTEF er FOU-partner for kommuner, helseforetak og næringsliv i behovsdrevne innovasjonsprosjekter med mål om å utvikle nye løsninger som gir verdi for pasientene, helse- og omsorgstjenesten og helsenæringen.

Besøksadresser
Trondheim: Prof. Brochs gate 2, Miljøbygget, Teknobyen
Oslo: Forskningsveien 1, Gaustad

Adm. kontaktpersoner
Trondheim: adm.konsulent
Oslo: avd.koordinator

E-post:  

Postadresse
SINTEF Digital
Avd. Helse
P.b. 4760 Torgaarden
7465 Trondheim

Fakturaadresse
SINTEF AS
Postboks 274 Alnabru
0614 OSLO

I feltet "Deres referanse" skal bestillers ansattnummer oppgis. Det er svært viktig av hensyn til skanning. Leverandører kan også sende faktura elektronisk til