Til hovedinnhold

Digitalt samspill mellom design og analyse for AM

Digitalt samspill mellom design og analyse for AM

Kostnaden ved bruk additiv tilvirkning (AM) er i stor grad styrt av vekten/volumet til objektet som skal produseres og den tid som går med i maskinen. Dette betyr at komplekse geometriske former ikke er dyrere å produsere enn enklere former. Kvaliteten til det resulterende objekt avhenger av et godt samspill mellom prosessplan, materialoppførsel og geometrisk form. Dette betyr at materialoppførsel og prosessplan er viktige føringer når geometrisk form bestemmes, og bør simuleres allerede under designprosessen.

Innen analysebasert design for AM jobber er SINTEF både med bruk av state-of-the-art teknologi og utvikling av ny teknologi. Ekspert bruk av state-of-the-art teknologi adresseres under ekspertområdet Simulering for additiv tilvirkning.

Arbeidet med ny design og simuleringsteknologi for AM bygger på geometriske representasjoner basert på trevariabel spline teknologi. Denne teknologien gjør det mulig å representere variable materialegenskaper i et objekts indre, noe som er svært viktig innen AM. Trevariabel splineteknologi ble i 2018 publisert som en del av ISO 103030 (STEP) Part 42, og er også grunnlaget for Isogeometrisk Analyse (IgA), der B-splines erstatter tradisjonelle Finte Elements Analyse (FEA) shape funksjoner Finte Elements Analyse (FEA).

Andre kontaktpersoner

Tor Dokken

Forskningsleder / sjefforsker
Navn
Tor Dokken
Tittel
Forskningsleder / sjefforsker
Telefon
930 58 710
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS