Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Design og innovasjon

Design og innovasjon

For å løse vesentlige utfordringer i helsesektoren på en god måte, er det behov for mer kunnskap om hvordan man best arbeider med design og innovasjon i denne sektoren.
  • Behovsdrevet innovasjon handler om å forstå brukernes reelle behov. Utvikling av løsninger som fungerer for brukerne kan sikres ved å involvere brukergrupper i innovasjonsprosessen.
  • Interaksjonsdesign handler om å forstå interaksjonen mellom mennesker og produkter eller tjenester. Denne forståelsen kommer godt med når man skal lage blant annet digitale løsninger. For å få innsikt i hvordan mennesker og løsninger fungere sammen må løsningene testes, og man må snakke med brukerne av løsningene gjennom hele utviklingsprosessen.
  • Tjenestedesign er en kompleks prosess hvor man bruker kunnskap fra flere disipliner. Det blir stadig viktigere å lage gode, effektive tjenester som har et helhetlig fokus og skaper gode opplevelser for brukerne. Innenfor tjenestedesign finnes det mange gode metodikker som kan gi innsikt i hvordan eksisterende tjenester kan forbedres og hvordan man kan lage nye tjenester på en strukturert og helhetlig måte.

Fagmiljø

Forskningsleder
975 99 434