Til hovedinnhold

Den digitale arbeider

Den digitale arbeider

Mange samfunnsaktører forteller at vi må forbedre produktiviteten i samfunnet vårt. Samtidig hører vi om alle mulige nye teknologier som skal gjøre dette for oss. Men produktivitetsutvikling skjer ikke ved at noen roper utenfor virksomheten, det skjer ved at noen innenfor skaper den.

Teknologi i seg selv er heller ikke nok. Det trengs noen til å bruke og utnytte den. Fremtidens konkurransekraft ligger i evnen til å utnytte potensialet i teknologien og det teknologiske systemet. Her har norsk industri, næringsliv og offentlig sektor et fortrinn, med sine arbeidere som er opplært til å være selvgående og til å løse tekniske problemer omgående, uten å vente på ordre ovenfra. Bedrifters evne til å utnytte ny teknologi, står og faller med operatørenes evne til å forstå hele bedriften og til å snakke med både mennesker og maskiner.

SINTEF har lenge jobbet bredt nasjonalt og internasjonalt i prosjekter som skaper og utvikler den digitale arbeider. Dette handler om å øke produktivitet og kvalitet og bedre arbeidsvilkår ved å utvikle både menneske, teknologi og organisasjon. Mennesker trenger hjelp til å øke sin kognitive kapasitet, situasjonsbevissthet og presisjon i sann-tid (real-time). De trenger læringsteknologier som hjelper dem å realisere ønsket atferdsendring, og samhandlingsteknologier som stimulerer til medarbeiderdrevet innovasjon og medvirkning i en digital fremtid. Teknologistøtten kan leveres ved hjelp av "Augmented Reality", "Virtual Reality", "wearables" og andre mobile teknologier.

I industriens Industri 4.0 kaller man den digitale arbeider for realiseringen av Operatør 4.0. I helsevesenet vil det kalles noe annet, men også her må man jobbe digitalt for å håndtere stor organisatorisk kompleksitet og sikre kvalitet og pasientsikkerhet. Uansett yrke vil den digitale arbeider endre arbeidslivet. Dette kan gi store forbedringer, men også viktige problemer knyttet til personvern og etikk. Sammen med våre samarbeidspartnere jobber vi for at den digitale arbeider skal resultere i et bedre samfunn.

Fagmiljø

Forskningsleder