Til hovedinnhold

Utvikling av delmaterialer

Utvikling av delmaterialer

Forskningsleder
932 07 155

SINTEF forsker på alle delmaterialer i betongen; bindemiddel bestående av sement, tilsetningsstoffer og tilsetninger, samt tilslagsmaterialer.

Bindemidler og tilsetningsstoffer

Vår kompetanse på bindemiddel omfatter både forhold under produksjon av sementklinker i roterovnen, inklusive bruken av roterovnen til å destruere problemavfall, samt produksjon av blandingssementer i mølla. Innflytelse av tilsetningsstoffer (stoffer < 5% av sementvekt, som plastiserende, akselererende, retarderende) på sementens reologi og reaktivitet er også tema.

Tilsetninger (stoffer >5% av sementvekt, som silikastøv, flygeaske, slagg og kalsinert leire) enten for produksjon av blandingssementer eller som delvis erstatning av sement i betong, er også studert med hensyn på reaktivitet, mikrostruktur, fasthetsutvikling og innflytelse på betongens bestandighet.

Vi har også kompetanse på spesielle bindemidler som aluminatsementer og geopolymerer, og vi ser også på muligheter for bruk av kalsinert leire.

Tilslag

Vi har unik kompetanse på tilslag, både naturtilslag, knust tilslag og lettilslag, og hvordan ulike tilslag påvirker betongens støpelighet, mekaniske egenskaper og bestandighet. Herunder ligger også utvikling av betong med spesielle egenskaper som ultrahøy styrke, god funksjonsdyktighet, lav egenvekt osv.