Til hovedinnhold

Betongteknologi

Betongteknologi

Forskningssjef
928 08 312

SINTEF har spisskompetanse på det meste innen fersk betong, herunder reseptutvikling, herdeteknologi, reologi, produksjon og utførelse. I våre laboratorier kan vi gjennomføre all relevant prøving og dokumentasjon av betongens ferske egenskaper.

Herdeteknologi og risskontroll

SINTEF utfører beregninger av betongkonstruksjoners temperatur- og egenskapsutvikling i herdefasen. Videre vurderes betongkonstruksjonens rissrisiko, slik at uønskete riss kan kontrolleres og om mulig også unngås.

Eksempler på tiltak for å redusere rissrisikoen kan være å vurdere hvilken betong (i kombinasjon med utførelsesmetode) en bør bruke i en gitt konstruksjon. Betonglaboratoriene ved SINTEF og NTNU har prøvingsutstyr som gir bakgrunn for mer nøyaktige analyser av betongens oppførsel i en konstruksjonsdel i herdefasen. Vi har nå åtte rigger for måling av betongens frie deformasjon i isolerte, temperaturstyrte former, og én moderne spenningsrigg (Temperature-Stress Testing Machine, TSTM). I TSTM-systemet simuleres temperatur og tøynings/spenningshistorien i en konstruksjons kritiske snitt.

Design av spesialbetonger

SINTEF har lang erfaring innen utvikling av spesialbetonger, slik som selvkomprimerende betong (SCC), lettbetong (LWAC) og spesialbetonger til off-shore installasjoner. De siste årene har vi også opparbeidet oss god kompetanse på utvikling av ultrahøyfaste betongkvaliteter (UHPC).