Til hovedinnhold

Bestandighet, feltundersøkelser og rehabilitering

Bestandighet, feltundersøkelser og rehabilitering

Forskningssjef
928 08 312

SINTEF utfører tilstandsanalyser og skadevurderinger av betongkonstruksjoner. Oppdragene våre favner alle aspekter innen bestandighet, reparasjon, vedlikehold og levetidsvurderinger. Vi utfører også restkapasitetsvurderinger for alle typer skadde betongkonstruksjoner.

Innen bestandighet har fokus de senere år vært på armeringskorrosjon generelt og kloridindusert korrosjon spesielt. SINTEF er også blant de ledende aktører internasjonalt innen fagfeltet alkalireaksjoner.

Gjennom mange år har vi bygd opp god kompetanse innen betongkonstruksjoner i arktisk klima, og de nedbrytningsmekanismer som skyldes frost og isskuring.

Våre laboratorier utfører akselererte forsøk for de fleste typer nedbrytningsmekanismer. Vi har også et feltlaboratorium hvor vi kan utføre sammenlignende prøving mellom felt- og laboratorieforhold.