Til hovedinnhold

Bærekraftig bruk av betong

Bærekraftig bruk av betong

Forskningssjef
928 08 312

Bli med å utvikle neste generasjon betongkonstruksjoner!

De senere årene har vurdering og sammensetning av betong med tanke på klima, miljø og kostnader blitt et viktig tema som SINTEF ønsker å engasjere seg i.

Sammen med NTNU ønsker vi å styrke vår kompetanse og satsningen innenfor utviklingen av miljøvennlig og bestandig betong. Vi har derfor etablert en samarbeidsplattform som vi har valgt å kalle Environmentally friendly and Durable Concrete – EnDurCon. I spissen for initiativet står sjefsforsker Harald Justnes fra SINTEF og professor Mette Geiker fra NTNU. Vår visjon er bestandige betongkonstruksjoner med svært lav miljøpåvirkning.

Dette samarbeidet skal skape gode rammer for nye prosjekter, med våre mange gode industripartnere, hvor bærekraftig bygging av betongkonstruksjoner er i fokus. Det er mange sider av betongfaget hvor vi mener det er mulig å gjøre tiltak for å bedre klimagassutslippet til materialet:

  • Optimalisert design som fremmer redusert materialbruk
  • Nye materialer, spesielt bindemidler, med redusert klimagassutslipp
  • Resirkulering og gjenbruk, både av materialer, materialkomponenter og hele bygningsdeler
  • Økt levetid som igjen reduserer drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Forbedrede produksjonsprosesser og utførelse, både i elementfabrikker og ved plasstøping
  • Forbedrede reparasjonsprosesser
  • Digitalisering av prosesser tilknyttet betongproduksjon, drift og vedlikehold

For å komme et skritt videre, er vi avhengig av at mange små og store aktører i bransjen tør å gå foran, og blir med oss på å utvikle neste generasjon betongkonstruksjoner. For de som tør å utfordre eksisterende retningslinjer, kan SINTEF ved hjelp av våre sertifiseringsordninger og laboratorier bidra til å komme inn på markedet med nye løsninger.