Til hovedinnhold

Vann

Verden trenger bedre vanninfrastruktur og nye løsninger for sikker og bærekraftig forvaltning, behandling og distribusjon av vann. SINTEFs unike flerfaglighet gjør oss godt rustet til å utvikle innovative og helhetlige løsninger.

Forskningsleder
995 34 665

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter