Til hovedinnhold

Mobilitet og samfunnsøkonomi

Vi utvikler kunnskap for et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem, og bidrar til nyttevurdering av investeringer i samfunnet.

Forskningssjef
900 43 270

Ekspertise

Vår forskning gir kunnskap om økonomiske effekter av innovasjon og endringsprosesser, i offentlig sektor og i privat næringsliv. Denne kunnskapen er viktig for å prioritere ressurser på en bærekraftig måte.

Gjennom Nasjonal Transportplan prioriterer Norge store verdier til bygging av infrastruktur. Det overordnede målet er et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. SINTEF utvikler kunnskap og løsninger som gir bedre beslutningsgrunnlag for disse investeringene.

Våre forskere har bred tverrfaglig sammensetning, og det gjør oss godt rustet til å gjennomføre komplekse prosjekter i skjæringspunktet mellom teknologi, organisasjon og menneske.

SINTEF utvikler kunnskap og løsninger i tett dialog med kunder i næringsliv og offentlig forvaltning.

Prosjekter

Nyheter