Til hovedinnhold

Viktig å vite når du skal velge dør og vindu

Viktig å vite når du skal velge dør og vindu

Publisert tirsdag 7. juni 2016

Byggforskseriens anvisninger om dører og vinduer har fått et løft. I alt seksten anvisninger er oppdatert etter gjeldende forskrifter og nyere forskning, deriblant om klimahensyn.

vinduer
Oppdaterte anvisninger i Byggforskserien viser forhold å vurdere ved valg av dører og vinduer. Noen av anvisningene omhandler utbedring og vedlikehold av eldre vinduer og ytterdører. Foto: SINTEF Byggforsk

Byggforskserien gir oversikt over:

  • typer og oppbygning
  • motstand mot klimapåkjenninger
  • fuktsikring
  • lufttetthet og varmeisolering
  • beslag
  • behov for vedlikehold
  • dokumentasjon av egenskaper
  • terskelløsninger

Til Byggforskserien