Til hovedinnhold

Møt oss på Bygg Reis Deg

Møt oss på Bygg Reis Deg

Bygg Reis Deg åpner dørene 20. oktober. Møt fagfolk fra SINTEF på stand D03-08. Du kan stille byggtekniske spørsmål og få gode råd. Du kan se en modell som viser montering av overlyselementer, delta på fagseminarer og få 25 % messerabatt på abonnement og fagbøker.

Besøk vår stand D03-08 på Bygg Reis Deg
Besøk vår stand D03-08 på Bygg Reis Deg. Illustrasjon: Garp/Appex

Kom til stand D03-08 i hall D og møt fagfolk fra SINTEF. Du kan stille byggteknsike spørsmål og få gode råd. Du kan få svar på spørsmål om løsninger og detaljer, og om våre produktdokumentasjonsordninger. Du kan også kjøpe fagbøker og prøve Byggforskserien og Våtromsnormen. Vi tilbyr 25% messerabatt på abonnement og fagbøker.

Vi har bygget en modell av en av våre løsninger fra Byggforskserien. Modellen viser montering av overlyselementer på sarg av uisolert bindingsverk. Løsningen er fra anvisning 525.775 Overlyselementer på kompakte tak i Byggforskserien.

Modellen viser overlyselement montert på betongtak med plassbygd sarg av uisolert bindingsverk. 
Det er lagt dampsperre og ubrennbar, trykkfast isolasjon på utsiden av bindingsverket.

Registrer deg her og få gratis billett

Seminarer og konferanser i hall A

SINTEF arrangerer tre fagseminarer onsdag 20. oktober i Konferanserommet i hall A. Det er ingen påmelding til seminarene, bare møt opp i Hall A.

Kl 13:30-13:55
Overlys på kompakte tak – ny anvisning i Byggforskserien
Byggforskseriens anvisning 525.775 Overlyselementer på kompakte tak viser prinsipper for innfesting og montering av overlyselementer.
I dette seminaret går vi gjennom anvisningen og viser eksempler på innsettingsdetaljer som ivaretar god fuktsikring og hindrer kondens i konstruksjonen.
- montering på en sokkel av uorganisk materiale
- montering på sarg av bindingsverk
- montering på overlys direkte på tak
I tillegg må man sørge for at taket rundt overlyselementet har god avrenning for vann fra nedbør, og ikke har horisontale flater hvor vann kan bli stående. Det er også viktig å sørge for lufttette overganger mellom dampsperra i taket og oppbygget, og mellom oppbygg og karm.
Foredragsholdere: Seniorrådgiver Anders Kirkhus, SINTEF og Seniorrådgiver Luise Schlunk, SINTEF

Kl 14:00-14:25
Hvordan bruke Byggforskserien - Få gode tips og råd
Et kurs for alle som vil ha en innføring i hva Byggforskserien har av innhold og funksjonalitet, og hvordan du får verdi av å bruke Byggforskserien.
Foredragsholder: Salgsleder Jarle Bjørgan, SINTEF

14:30-14:55
Hva er riktig ventilasjon for godt inneklima i energieffektive boliger. Svar og ubesvarte spørsmål fra to forskningsprosjekter.
Det «næringsmiddelet» de aller fleste har størst inntak av er hverken vann eller ferdigpizza, men inneluft i egen bolig. Onsdag 20. oktober skal jeg snakke om løsninger som kan sikre kvaliteten på inneklimaet med riktige installasjoner. I EU-prosjektet 4RinEU demonstrerte vi hvordan eksisterende bygninger kan få bedret ventilasjon og mindre varmetap gjennom etterisolering med prefabrikerte moduler der ventilasjonskanaler var integrert i veggmodulene. Vi røper noen hemmeligheter som kan spare ergrelser for andre som skal oppgradere boliger.
I NFR-prosjektet «Healthy energy-efficient urban home ventilation» undersøker vi om de ventilasjonsmengdene og -løsningene vi vanligvis bruker er de som gir oss best inneklima, eller om vi kan finne smartere løsninger.  Det er særlig mindre leiligheter i urbane strøk vi er opptatt av i dette prosjektet.
Jeg tilbyr en rask innføring i hvordan forskning på inneklima og ventilasjon gir grunnlag for løsninger du bør kjenne til for bedre helse, miljø og økonomi.
Foredragsholder: Seniorforsker Sverre Holøs, SINTEF


Kom til hall A onsdag 20. oktober og møt (fra venstre) Anders Kirkhus, Luise Schlunk, Jarle Bjørgan og Sverre Holøs.

Se program for alle seminarer og konferanser under Bygg Reis Deg.

Mer informasjon om Bygg Reis Deg 2021.

Registrer deg her og få gratis billett