Til hovedinnhold

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en betegnelse for beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud hvor brukeren i større eller mindre grad har innflytelse.

Brukermedvirkning skjer når brukeren og brukerorganisasjonene deltar i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tiltak.

SINTEF tilbyr forskning og rådgivning knyttet til brukermedvirkning i bygge- og energieffektiviseringsprosesser. Ved hjelp av kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodikk undersøker vi brukerperspektivet, og inkluderer brukernes behov i forsknings- og innovasjonsprosjekter.