Til hovedinnhold

Om SINTEF Byggforsk

Om SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi skaper verdier for våre kunder og samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, sertifisering og kunnskapsformidling. Vi har spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur.  SINTEF Byggforsk er en miljøsertifisert bedrift.

Virksomhetsområder

Forskning og utvikling

Som forsknings- og utviklingspartner kan vi være din dør­åpner – nasjo­nalt og internasjonalt. SINTEF Byggforsk har som ambisjon å bygge opp kompe­tansemiljøer som er i front interna­sjonalt, og dette skal også komme norsk byggenæring til gode. Les mer.

Forskningsbasert rådgivning

En uavhengig tredjepart kan bidra med nye perspek­ti­ver på utfordrende prosjekter. SINTEF Byggforsks erfaring med spe­­sialrådgiving, prosjektgjennomgang og andre analy­se­­tjenester gir oss en unik innsikt i utfordringene den norske byg­ge-, anleggs- og eiendomssektoren møter. Les mer.

Produktdokumentasjon

Enten du produserer eller kjøper produkter – produktdokumenta­sjon fra SINTEF Byggforsk gir deg dokumentasjon som sikrer kvalitet, tilfredsstiller dokumentasjons­kravene i forskriftene og gir retningslinjer for bruk. Les mer.

Kunnskapsformidling

Kunnskap er verdiløs hvis den ikke deles. SINTEF Bygg­forsk formidler den nyeste, utprøvde kunnskapen til byggenæringen.

Satsingsområder

Med basis i de store utfordringene verden står ovenfor har SINTEF Byggforsk valgt å fokusere spesielt på følgende områder for vår forskning og utvikling:

Energieffektivisering og fornybar energi

SINTEF Byggforsk skal effektivisere energibruk i eksisterende bygninger i en livsløpssammenheng, samt utvikle systemer og infrastrukturløsninger for anvendelse av fornybar energi.

Miljøteknologi

SINTEF Byggforsk skal utvikle teknologi og løsninger med mål å redusere miljøbelastningen og øke bærekraften innen bygg og infrastruktur.

Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur

SINTEF Byggforsk skal utvikle teknologi og løsninger for klimatilpasning av eksisterende og framtidige bygg og infrastruktur.

Rent vann

SINTEF Byggforsk skal utvikle teknologi og løsninger for forvaltning av vannressurser, forbedring av vanninfrastruktur og behandling av vann til ulike formål.

Byggematerialer

Byggeprosess

Organisasjon

Faggrupper

Bygninger og installasjoner

Byggeteknikk
Kontakt: Monica Nodland Malmedal

Energi og inneklima
Kontakt: Øystein Fjellheim

Klima, miljø og arkitektur
Kontakt: Sofie Elisabet Mellegård

Sanitær og våtrom
Kontakt: Lars-Erik Fiskum

Laboratoriene Oslo
Kontakt: Magnus Kron

Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner

Arkitektur og teknologi
Kontakt: Judith Thomsen

Betong
Kontakt: Gunrid Kjellmark

Bygningsfysikk
Kontakt: Birgit Risholt

Materialer og konstruksjoner 
Kontakt: Petra Rüther

Material og byggeteknikk
Kontakt: Ola Asphaug

Laboratoriene
Kontakt: Einar Bergheim

Infrastruktur

Berg- og geoteknikk
Kontakt: Lisbeth-Ingrid Alnæs

Vann og miljø
Kontakt: Maria Barrio Hernandez

Kunnskapsformidling

Fagredaksjonen
Kontakt: Trond Haug

Kommunikasjon og marked
Kontakt: Monica Raknestangen Gran

SINTEF akademisk forlag
Kontakt: Trond Haug

Visualisering og webutviklig
Kontakt: Knut Helle

SINTEF Certification

Kontakt: Jan Olav Hjermann

Ledelse

Berit Laanke

Forskningssjef
Navn
Berit Laanke
Tittel
Forskningssjef
Telefon
928 08 312
Avdeling
Infrastruktur
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Jonas Holme

Forskningssjef
Navn
Jonas Holme
Tittel
Forskningssjef
Telefon
915 21 367
Avdeling
Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Veslemøy Nestvold

Markeds- og kommunikasjonssjef
Navn
Veslemøy Nestvold
Tittel
Markeds- og kommunikasjonssjef
Telefon
922 50 493
Avdeling
Kunnskapsformidling
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Lars Dokmo

HMS-sjef
Navn
Lars Dokmo
Tittel
HMS-sjef
Telefon
930 58 532
Avdeling
Stab
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Instituttråd

Reidar Bye , rådsleder, visekonsernsjef SINTEF
Ingvald Strømmen, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU
Sven Christian Ulvatne, Backe Entreprenør Holding AS
Grete Bergly, Multiconsult AS
Trond Hagerud, Mapei AS
Marius Kvalvik , SINTEF Byggforsk
Cecilie Flyen , SINTEF Byggforsk
Halvard Høilund-Kaupang , SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsks historie

SINTEF Byggforsks historie
SINTEF Byggforsks historie