Til hovedinnhold

Kontakt SINTEF Byggforsk

Kontakt SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et uavhengig forskningsinstitutt. Vi tilbyr en rekke tjenester i tilknytning til forsknings- og utviklingsvirksomheten. Virksomheten er oppdragsfinansiert, og vi har dessverre ikke anledning til å utføre oppdrag eller svare på spørsmål uten vederlag.

Les mer om SINTEF Byggforsk. 

SINTEF Byggforsk Oslo

Besøksadresse: Forskningsveien 3b
Postadresse: Pb 124 Blindern, 0314 Oslo
Telefon: 40 00 51 00
E-post: byggforsk@sintef.no

SINTEF Byggforsk Trondheim

Besøksadresse: Høgskoleringen 7b
Postadresse: Postboks 4760 Torgarden, 7465 Trondheim
Telefon: 40 00 51 00
E-post: byggforsk@sintef.no

Kundeservice, salg av publikasjoner og abonnement

E-post: kundeservice@byggforsk.no  Telefon: 40 00 38 38

SINTEF Certification – Godkjenning og sertifisering

E-post: certification@sintef.no Telefon: 40 00 51 00

Medarbeidere

Se alle medarbeidere i SINTEF Byggforsk.