Til hovedinnhold

SINTEF har ekspertise på byggematerialer, bygningsfysikk, konstruksjoner og byggeprosess.

Vår kompetanse innen konstruksjonsteknikk strekker seg fra enkle statiske beregninger til avanserte FEM-analyser, fra typisk norske naturlaster som vind og snø til seismiske laster i jordskjelv, fra detaljdimensjonering av forbindelser til laboratorieprøvinger av store konstruksjonsdeler. En av våre styrker er at vi kobler spesialkunnskap om byggematerialer med kompetanse på konstruksjonsteknikk.Vi tester løsninger og materialer for byggenæringen, og utsteder produktdokumentasjon for byggevarer.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter