Til hovedinnhold

SINTEF utvikler bygninger som er energieffektive, har lav miljøbelastning og godt inneklima.

Vi har kompetanse innen energieffektivisering, livsløpsanalyser, bestandighet, gjenbruk, ytre miljø, inneklima og Smart Cities. Utvikling og implementering av lavenergi- og passivhus står sentralt i vårt arbeid, og vi strekker oss mot å utvikle energiproduserende bygninger. SINTEFs rådgivningsvirksomhet er oppdragsfinansiert. I tillegg formidler vi kunnskap gjennom Byggforskserien, Våtromsnormen, bøker og forskningsrapporter. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på faglige spørsmål på telefon eller e-post uten vederlag.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter