Til hovedinnhold

Utforming av bygningene og miljøet som omgir oss, er grunnleggende for vår livskvalitet.

Høyde og volum, materialvalg og tilpasning til terrenget betyr mye for bygningers energieffektivitet, klimatilpasning og for det arkitektoniske uttrykket.SINTEF driver forskning, prosjektgransking, forskningsbasert rådgivning og tredjepartskontroll relatert til estetisk utvikling av våre omgivelser. Vi kan også bistå kommuner med evaluering av prosesser og virkemidler for estetisk utvikling. SINTEFs rådgivningsvirksomhet er oppdragsfinansiert. I tillegg formidler vi kunnskap gjennom Byggforskserien, Våtromsnormen, bøker og forskningsrapporter. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på faglige spørsmål på telefon eller e-post uten vederlag.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter